Osbynova

OsbyNova AB är ett vilande kommunalt bolag utan verksamhet.

OsbyNova har varit en del av Osby Kommuns näringslivsservice som
erbjudit företagare kompetensutveckling för att öka säkerhet samt stärka professionalitet och konkurrenskraft. Bolaget är tillsvidare vilande och kursverksamheten dirigeras om till andra aktörer.

Mer information finns på www.osby.se Näringsliv & Jobb.

På Näringslivscenter finns Osbys näringslivsutvecklare till hands för att
hjälpa kommunens företagare. naringsliv@osby.se

Här finner du också företagarföreningen Osby Näringslivs kansli
www.osby.nu